Om

Om projektet …

Projektet OpenSONGS syftar till att presentera och fritt tillgängliggöra texter av Stig Roland Rask i egna och andras tonsättningar.

Navet i projektet är denna hemsida, opensongs.se, där sångerna presenteras i text, där man kan lyssna till dem genom länkar till Youtube och där man gratis kan ladda hem noterna i pdf-format.

Om sångerna …

Begreppet open/öppen syftar dels på att noterna är gratis och fria att kopiera och sprida, men också på att texterna strävar efter att vara ”öppna” i betydelsen att de inte anknyter alltför hårt till traditionellt inomkyrkligt språkbruk, utan också kopplar till mer allmängiltig livsåskådningspoesi.

Även i musikaliskt hänseende har sångerna en ambition att hitta gränslandet mellan den traditionella kyrkomusiken och den mer populärmusikaliskt orienterade visan och popballaden. Med det hoppas man att de ska sänka de ingångströsklar som i språklig och musikalisk mening omger delar av kyrkans musik.

Om inspelningarna …

Den första inspelningen ägde rum i oktober 2017. Då spelade man in de tre titlarna; De sköra stegen, I skärvan finns hela bilden och Den gåtfulla närvaron. I april 2018 tillkom sedan De fem sinnenas sång och När alla lågor falnat och i september 2018 adderades Mitt hopp är nu och I strid och ro.

I mars 2019 utökades samlingen med Ett hem som andas världen och Alltid älskad, aldrig glömd och i september tillkom Ett trotsigt Hosianna och En ledstång i en mörklagd trappuppgång

En ny uppdatering följde i april/maj 2020 då de två titlarna Ett löfte och en ring och Det här som kallas livet presenterades. I oktober adderades sedan Stegen från himmelen och Något som är. Projektet bromsades upp av pandemin, men i nov/dec 2021 tillkom En famn med tusen namn och I all skörhet finns en skönhet och i november 2022 adderades Någonstans där alltings ursprung är och Livets resa är en resa hem. Hösten 2023 tillkom sedan Allting är på väg och I mitt hjärtas djupaste förvar.

Om kören …

Kören ANDANTE har Stenhammarkyrkan i Lidköping som hemmaplan. Den bildades (under annat namn) redan 1913 och har sedan dess haft en dokumenterad pågående verksamhet. Denna 109-åriga historia gör den till en av landets äldsta körer.

Om personerna …

Stig Roland Rask har lett körer, och skrivit texter och sånger till dessa, i flera decennier. 2017 tilldelades han Equmeniakyrkans sångarförbunds stipendium för sitt mångåriga körledarskap och sina tonsättningar, arrangemang och texter som man ansåg förnyar körrepertoaren på ett förtjänstfullt sätt och 2019, 2020 och 2021 var han en av mottagarna av Anders Frostenssons stipendium för sina texter. Långt tidigare har han tilldelats Lidköpings kommuns kulturstipendium för sina insatser inom det lokala kör- och musiklivet.

Ingalill Rask Wagner är yngre syster till Stig Roland och arbetar som sånglärare för blivande musikalartister vid Balettakademien i Göteborg. Hon är utbildad sångpedagog vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet och har både lett och sjungit med i ett antal körer, t.ex. i Göteborgs Kammarkör. Hon uppskattas av ANDANTE som tonsättare och återkommande coach och gästdirigent.

Lars-Gunnar Rask är kusin till ovanstående och en av tre tonsättare i projektet. Som ANDANTES pianist och enda musiker är han ansvarig för allt ackompanjemang och är en viktig del av sångernas utformning och körens musikaliska identitet och uttryck.

I övrigt …

Noterna är gratis och fria att sprida, men sångerna ska naturligtvis STIM-rapporteras om de spelas in eller används i konsertsammanhang.

Du kan följa projektet på Instagram via #andanteopensongs

OpenSONGS stöttas bl.a. av Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling, Studiefrämjandet och filmbolaget Lookaway. Projektet riktar även ett personligt tack till Alfild Banzola och Matilda Rask Banzola, Daniel och Simon Blomberg, Jonas Källsbäck, Johny Paulsson och Jakob Larsed.